BURDUR TEFENNİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Atatürk Ortaokulu Kantin İhale İlanı

     
Atatürk Ortaokulu Kantin İhale İlanı

 

TEFENNİ ATATÜRK ORTAOKULU KANTİN İHALESİ

 

Kantin Alanı: 18 m2

 

Muhammen Bedeli: Aylık 300,00TL(300,00*9=2700,00TL)          Geçici Teminat:%3 :81,00 TL

 

İhale Tarihi:10.01.2017                      İhale Saati:14:00

 

            Okul kantinlerinin kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/9 maddesi gereğince pazarlık usulü (sözlü teklif) ile yapılacaktır.

 

            İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER

 

Kanuni ikametgâhına ait belge, tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefonu,

Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesine göre yapılacak ihale ve işlemlerde katılımcılardan

öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi yoksa iş yeri açma belgesi sırası ile kalfalık ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesine sahip olması şartı aranacaktır.

 

İhaleye 61 yaşından gün almamış gerçek kişiler katılabilir.

 

Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, inancı kötüye kullanma,dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma,Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar.Sabıka kaydı ile belgelendirilecektir.

 

Yer görme belgesi, Okul Müdürlüğünden alınacaktır.

 

İdarece belirlenecek muhammen bedel üzerinden %3 oranında hesaplanan geçici teminat tutarını T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şb.TR290001000059384548685002 nolu Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliği hesabına yatırdığına dair belgesi,

 

Son bir ay içerisinde verem savaş dispanserinden veya sağlık ocağından alınmış sağlık raporu,

 

Nüfus cüzdan fotokopisi,

 

Postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul ettiğine dair yazılı taahhütname,

 

İhale 10.01.2017 Çarşamba günü Saat: 14:00 te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılacaktır,

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Gerektiği durumda ihaleyi fesih edebilir.

 

Daha önce kantin çalıştırıcısı olup sözleşme hükümlerine uymayarak kantin sözleşmesini fesih eden işletmeciler fesih tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kantin ihalesine katılamazlar.

 

İhaleye katılacak gerçek kişiler yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri ihale 10.01.2017 Çarşamba saat: 14:00 a kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde komisyon başkanlığına teslim edeceklerdir.

                                                                      

                            KANTİN İHALE KOMİSYONU

ÖZEL İDARE BİNASI KAT 3 TEFENNİ/BURDUR - 02484912012

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.